Macam-Macam Dosa Besar Dalam Islam

Masuk-islam.com – Sebagai manusia biasa, kita tidak akan pernah luput dari dosa. Sungguh Allah Maha Pengampun, sehingga Allah memaafkan dosa yang telah diperbuat hambaNya jika bertaubat.
gambar dosa dosa besar
Namun sebagai orang yang beriman kita juga harus menjauhi dosa-dosa yang besar, karena dosa-dosa besar hanya bisa ditebus dengan hukuman yang sangat berat. Dan jangan sampai kita melakukan dosa yang paling besar yang tidak dapat dimaafkan yaitu berbuat syirik.

Tahukah anda jenis-jenis dosa besar yang harus kalian hindari dan tinggalkan,berikut adalah macam-macam dosa besar dalam islam:

loading...
 1. Syirik kepada Allah SWT.
  Tentang hal ini Allah SWT berfirman:
  “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya”. (An Nisaa: 48)
  Dan Allah SWT berfirman:”Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga”. (Al Maaidah: 72)
 2. Berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah SWT.
  Tentang hal ini Allah SWT berfirman:
  “Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir””.(Yuusuf: 87).
  Demikianlah, Abu Abdillah Ja’far Shadiq mengungkapkan hukum sambil menyebutkan dalilnya dari Al Quran.
 3. Merasa aman dari ancaman Allah SWT.
  Tentang hal ini Allah SWT berfirman:
  “Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.” (Al A’raaf: 99)
 4. Berbuat durhaka kepada kedua orang tua.
  Karena Allah SWT mensipati orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya sebagai orang yang jabbaar syaqiy ‘orang yang sombong lagi celaka’. Tentang hal ini Allah SWT berfirman:
  “Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka”. (Maryam: 32).
 5. Membunuh.
  Tentang hal ini Allah SWT berfirman:
  “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu’min dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya”. (An Nisaa: 93).
 6. Menuduh wanita baik-baik berbuat zina.
  Tentang hal ini Allah SWT berfirman:
  “Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la’nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar”. An Nuur: 23)
 7. Memakan Riba.
  Tentang hal ini Allah SWT berfirman:
  “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila”. (Al Baqarah: 275)
 8. Lari dari medan pertempuran.
  Maksudnya, saat kaum Muslimin diserang oleh musuh mereka, dan kaum Muslimin maju mempertahankan diri dari serangan musuh itu, kemudian ada seseorang individu Muslim yang melarikan diri dari pertempuran itu. tentang hal ini Allah SWT berfirman:
  “Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya”. (Al Anfaal: 16)
 9. Memakan harta anak yatim.
  Tentang hal ini Allah SWT berfirman:
  “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”. (An Nisaa: 10)
 10. Berbuat zina.
  Tentang hal ini Allah SWT berfirman:
  “Barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu”. (Al Furqaan: 68-69)
 11. Menyembunyikan persaksian.
  adalah seperti difirmankan oleh Allah SWT:
  “Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya”. (Al Baqarah: 283)
 12. Sumpah palsu.
  Yaitu jika seseorang bersumpah untuk melakukan sesuatu perbuatan, namun ternyata ia tidak melakukan perbuatan itu. atau ia bersumpah tidak akan melakukan sesuatu perbuatan, namun nyatanya ia kemudian melakukan perbuatan itu. Tentang hal ini Allah SWT berfirman:
  “Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih”. (Ali Imraan: 77 )
 13. Berbuat khianat atas harta pampasan perang.
  Tentang hal ini Allah SWT berfirman:”Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu”. (Ali Imraan: 161)
 14. Meminum khamar [minuman keras].
  Tentang hal ini Allah SWT berfirman:”Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Al Maaidah: 90).
 15. Meninggalkan shalat.
  Tentang hal ini Allah SWT berfirman:”Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?” Mereka menjawab: “Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat”. (Al Muddats-tsir: 42-43 )
 16. Melanggar perjanjian dan memutuskan tali silaturahmi.
  Karena tali silaturahmi adalah salah satu ikatan yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk disambung. Tentang hal ini Allah SWT berfirman:
  “(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi”. (Al Baqarah: 27 )

(Sumber: mediaisnet)

loading...
Comments
 1. ardy
  • pendidikan islam
 2. devika

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *