A. Pengertian Istinja Masuk-islam.com – ISTINJA adalah membersihkan kubul (kemaluan depan) atau dubur (kemaluan belakang) setelah