Masuk-islam.com – Sebagai manusia biasa, kita tidak akan pernah luput dari dosa. Sungguh Allah Maha Pengampun,