Masuk-islam.com – Sheikh Abdullah Awad Al Juhany (Arabic: عبدالله عواد الجهني, adalah salah satu Imam Masjidil