A. Pendahuluan /Latar Belakang /sejarah Ilmu Waris Masuk-islam.com -Kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada