A. Pengertian Najis Masuk-Islam.com – Najis adalah setiap benda yang dianggap kotor oleh syariat islam, dan