Masuk-islam.com – Di bawah ini adalah pedang-pedang yang pernah dipakai oleh Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya