Masuk-islam.com – Datangnya ketetapan/takdir  Allah yang tidak seperti kita harapkan akan mendatangkan kesedihan buat kita,  mungkin