Setan tidak akan berhenti mengganggu manusia untuk menjerumuskan dalam jurang kesesatan sampai akhir zaman, itulah janji