Belajar Qiroah Atau Seni Membaca Alquran

http://pontianak.tribunnews.com/foto/berita/2012/7/8/20120707_DUM_QORI_THAILAND_ABD_AZIZ_ABIDIN_(2).jpgMasuk-islam.comSeni baca Al Qur’an ialah bacaan Al Qur’an yang bertajwid diperindah oleh irama dan lagu.
Al Qur’an tidak lepas dari lagu.

Di dalam melagukan Al Qur’an atau taghonni, akan lebih indah bila diwarnai dengan macam-macam lagu.

Untuk melagukan Al Qur’an , para ahli qurro di Indonesia membagi lagu atas 7 ( tujuh ) macam bagian. Antara lain sebagai berikut:

1. Bayati
2. Shoba
3. Hijaz
4. Nahawand
5. Rost
6. Jiharkah
7. Sikah

Dari 7 ( tujuh ) macam lagu di atas masih dibagi dalam beberapa cabang. Macam – macam lagu dan cabangnya antara lain :

1. Bayati

 • Qoror : rendah
 • Nawa : sedang
 • Jawab : naik
 • Jawabul jawab : naik tertinggi
 • Nuzul ( turun )
 • shu’ud ( naik )

2. Shoba

 • Dasar
 • Ajami/Ala Ajam
 • Quflah Bustanjar/Qofiyah

3. Hijaz

 • Dasar
 • Kard
 • Kurd
 • Kard-Kurd
 • Variasi

4. Nahawand

 • Dasar
 • Jawab
 • Nakriz
 • Usysyaq

5. Rost

 • Dasar
 • Nawa/Rost ala Nawa

6. Jiharkah

 • Nawa
 • Jawab

7. Sikah

 • Dasar
 • Iraqi
 • Turki
 • Ramal (fales)

Dalam MTQ ( Musabaqoh Tilawatil Qur’an ) ada beberapa materi penilaian. Antara lain:

1. Materi penilaian bidang tajwid, terdiri dari:

 • Makharijul huruf
 • Shifatul huruf
 • Ahkamul huruf
 • Ahkamul mad wal qoshr

2. Materi penilaian bidang fashohah dan adab, terdiri dari:

 • Al Waqf wal – ibtida
 • Muroatul kalimat wal kharokat
 • Muroatul kalimat wal ayat
 • Adabut tilawah

3. Materi penilaian bidang irama dan suara, terdiri dari:

 • Suara
 • Irama dan variasi
 • Keutuhan dan tempo lagu
 • Pengaturan nafas

Kesalahan dalam bidang suara dan irama

1. Kesalahan dalam suara terdiri dari:

 • Suara kasar
 • Suara pecah
 • Suara parau
 • Suara lemah

2. Kesalahan dalam irama terdiri dari:

 • lagu yang tidak utuh
 • tempo lagu yang terlalu cepat atau terlalu lambat
 • irama dan variasi yang tidak indah
 • pengaturan nafas yang tidak terkendali

Kesalahan dalam bidang Tajwid serta Fashohah dan adab ada dua macam:

loading...
 • Kesalahan Jali, yaitu kesalahan yang dapat merusak makna dan merusak ketentuan Tajwid/ qiroat yang sah. Disebut Jali karena kesalahan itu diketahui oleh ahli qiroat maupun yang bukan ahlinya
 • Kesalahan Khafi, yaitu kesalahan yang merusak ketentuan tajwid/qiroat, tetapi tidak merusak makna. Disebut Khafi karena hanya diketahui oleh ulama qiroat saja.

TAWASIH NAHEM DALAM TILAWATIL QUR’AN

Lagu pertama :
Bayati :

 • nurun nabiyi “alal awalimi asfaro ( Qoror )
 • fa abana asbaba r rosyadi wa ad haro ( Nawa )
 • wa syari’atul islam ( Qoror )
 • wa syari-atul islam roqo ruwa ‘uha ( Nawa )
 • roqo ruwa’uha wal kufru asbaha jaesuhu mutaqohqiro ( Nawa )
 • lamma ata khoirul anami bi dinihi ( Jawab )
 • wanhala ma ‘aqodal ghuwatu minal ‘uro ( Jawab )
 • hamu jami’a ( Jawab )
 • hamu jami’am bin nabiyi wa dinihi ( Jawab )
 • wal kufru ba’dal ‘urfi shoro munakaro ( Jawabul Jawab)
 • wal kufru ba’dal ‘urfi shoro munakaro ( Jawabul Jawab)
 • wastabsaru bil mustofa wa binurihi ( Jawabul jawab )
 • wastabsaru bil mustofa wa binurihi ( Jawabul jawab )
 • wa binurihi wal kullu shoha muhalilahu wa mukabiro ( nuzul )

Maqam Shoba
SHOBA

 • aro thoiron ala ghusni yunadi
 • aro thoiron ala ghusni yunadi
 • anta busro limajruhil fuadi (shoba ma’al ajam )
 • badat laila fa adkha ‘a shifuha ( ala ajam )
 • ruku’an sujudan fi kulli wadi
 • ruku’an sujudan fi kulli wadi
  cabang
  quflah bastanjar
 • ruku’an sujudan fi kulli wadi

HIJAZ

 • Ya wardatan wasthor riyadi muthillatan tujri bi wajhi dzati hudhrin ’athiro
 • Ana fil kharobil awati ghoiro majhulil makani (kard)
 • Ainama ma dzal munadi fi wujin naqo’i yaroni ( kard kurd )
 • Innani laitun ’abusun laisa li fil kholqi tsani (kurd)

NAHAWAND

 • ila kam dzadz dzalali wa dzat tajali imma yakfika ya husna tatsani
 • wa hisabi ma’ matsani li fi’ali syahidani ( usyaq )
 • wa idza mal ardo shorot wardatam mislad dihani ( Nakriz )
 • wad dima’u tajri alaiha launuha ahmaru qoni ( jawab )

RAST

 • ya sarhatan bi jiwaril maa’i nadirotan saqoqi dam’ i idza lam yufi syaqiqi
 • asrokol nurul fil awali lamma basharot ha bi ahmadil amba-a ( Rast ala nawa )
 • bil yatimil umi wal basaril maruha ilaihil uluma wal asma-a ( Rast ala nawa )
  cabang Rast dzan qiron
 • quwata llahi in tawalat dhoifan nuibat fi mirosihil aqwiya

Maqam Jiharka
JIHARKA

 • Allahu zada Muhammadan ta’dhima
 • Wa habahu fadlam min ladunhu ’adhima
 • Wahtashuhu fil mursalina kalima
 • Wahtashuhu fil mursalina kalima
 • Da roqotim bil mu’minina rohima

SIKA

 • maulaya katabta rohmatan nasi ’alaik
 • fadlan wa karom
 • fal marji’u wal ma-alu wal kullu ilaika ’arbu wa ’ajam
 • farham dzuni wa waqdhoti baina yadaika in zalla qodam

BAYATI

 • fal hamdu minni wak tadi baina yadaika in zalla qodam

Untuk MP3 bimbingan belajar qiroah silahkan download sini

Ref

Pencarian Terkait
cara belajar qiroah |cara belajar qiroah dengan cepat |bayati |cara qiroah |cara belajar qiro |download murottal irama bayati |lirik lagu belajar qori |belajar qori bayati |belajar qiroah dasar |kumpulan saritilawah mp3 download |
loading...
Comments
 1. Hadi Ardiansyah
 2. reko putra nando
  • pendidikan islam
 3. ucokmonalisa
 4. Kausar
 5. Achmad
  • Pendidikan Islam
 6. Ric
  • Pendidikan Islam
 7. insan
 8. Siti Partimah
 9. rieffay

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *