Pembahasan Lengkap Mengenai Najis ( Macam-macam Najis dan Cara Mensucikannya)

A. Pengertian Najis

Masuk-Islam.comNajis adalah setiap benda yang dianggap kotor oleh syariat islam, dan wajib dibersihkan karena menjadi penghalang bagi seseorang dalam beribaha kepada Allah Swt.

B. Benda-Benda Najis

Benda-benda yang termasuk najis adalah :

 1. Bangkai (Selain bangkai manusia,ikan dan belalang), termasuk kulit dan bulunya
 2. Darah
 3. Nanah
 4. Segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, kecuali air mani
 5. Semua jenis minuman keras
 6. Anjing dan Babi
 7. Bagian yang dipotong dari binatang yang masih hidup (selain hewan yang dagingnya dimakan seperti wol, atau minyak misik)
 8. Susu binatang yang dagingnya tak dimakan (Selain air susu ibu)

C. Pembagian Najis dan Cara Mensucikannya

Para fuqaha (ahli fiqih) membagi najis menjadi 3 bagian

 1. Najis Mukhofafah (Najis Ringan)
  Ialah najis yang ringan, seperti air kencing Bayi Laki-laki yang usianya kurang dari dua tahun dan belum makan apa-apa, selain air Susu Ibunya, Tapi tidak untuk air kencing Bayi perempuan.
  Cara membersihkannya, cukup dengan memercikkan air bersih pada benda yang terkena Najis tersebut sampai bersih betul.
  يُــغْسِـلُ مِنْ بَــوْ لِ الْـجَار يَــةِ ، وَ يُـرَ شُ مِنْ بَــوْ لِ الْـغُــلاَ مِ
  “Barangsiapa yang terkena Air kencing Anak Wanita, harus dicuci. Dan jika terkena Air kencing Anak Laki-laki. Cukuplah dengan memercikkan Air pada nya”. (H.R. Abu Daud dan An-Nasa’iy), karena status kenajisannya sama dengan Najis Mutawassithah
 2. Najis Mutawassithah (Najis Sedang)
  Ialah Najis yang sedang, yaitu kotoran Manusia atau Hewan, seperti Air kencing, Nanah, Darah, Bangkai, minuman keras ; arak, anggur, tuak dan sebagainya (selain dari bangkai Ikan, Belalang, dan Mayat Manusia). Dan selain dari Najis yang lain selain yang tersebut dalam Najis ringan dan berat.
  Cara mensucikannya perhatikan dibawah ini :
  Najis Mutawassithah itu terbagi menjadi Dua :

  loading...
  1. Najis ‘Ainiah, yaitu Najis yang bendanya berwujud.
   Cara mensucikannya. Pertama menghilangkan zat nya terlebih dahulu. Sehingga hilang rasa,bau dan warnanya. Kemudian baru menyiramnya dengan Air sampai bersih.
  2. Najis Hukmiah, yaitu Najis yang bendanya tidak berwujud : seperti bekas kencing. Bekas Arak yang sudah kering.
   Cara mensucikannya ialah. Cukup dengan mengalir kan Air pada bekas Najis tersebut.
 3. Najis Mughollazoh (Najis Berat)
  Yaitu Najis yang berat. Yakni Najis yang timbul dari Najis Anjing dan Babi.
  Babi adalah binatang najis berdasarkan al-Qur`an dan Ijma’ para sahabat Nabi (Ijma’ush Shahabat) (Prof Ali Raghib, Ahkamush Shalat, hal. 33).
  Dalil najisnya babi adalah firman Allah SWT [artinya] : “Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor (rijsun).” (QS Al-An’aam [6] : 145)
  Adapun dalil tentang najisnya Anjing, dapat dilihat dari salah satu hadist, Rasulullah SAW Bersabda : Jika seekor anjing menjilat bejana salah satu dari pada kamu sekalian, maka hendaknya kamu menuangkan bejana itu (Mengosongkan isinya) kemudian membasuhnya 7X ( Diriwayatkan oleh Imam Muslim Al Fiqhu Alal Madzhahibilj Juz I Hal.16).
  Jika binatang itu termasuk jenis yang najis (babi dan juga anjing), maka semua bagian tubuhnya adalah najis, tidak peduli apakah dalam keadaan hidup atau mati. (Abdurrahman Al-Baghdadi, Babi Halal Babi Haram, hal. 47).
  Imam al-Kasani dalam kitabnya Bada’i’ush Shana’i` fii Tartib asy-Syara’i’ (I/74) mengatakan bahwa babi adalah najis pada zatnya dan babi tidak dapat menjadi suci jika disamak.
  Cara Mensucikan Najis Mughalllazhah  ialah harus terlebih dahulu dihilangkan wujud benda Najis tersebut. Kemudian baru dicuci bersih dengan air sampai 7 kali dan permulaan atau penghabisannya diantara pencucian itu wajib dicuci dengan air yang bercampur dengan Tanah (disamak).طَــهُوْرُ إِ نَّـاءِ أَحَـدِكُـمْ إِذَاوَ لَــغَ فِــيْـهِ الْـكَــلْبُ أَنْ يــَـغْـسِـلَــهُ سَــبْـعَ مَـرَّ اتٍ أَوْ لاَ هُنَّ أَوْ أُخْـرَ ا هُنَّ بِـا لـتُّــرَ ابٍ“Sucinya tempat (perkakas) mu apabila telah dijilat oleh Anjing, adalah dengan mencucikan tujuh kali. Permulaan atau penghabisan diantara pencucian itu (harus) dicuci dengan air yang bercampur dengan Tanah”. (H.R. At-Tumudzy)

D. Najis Yang Dimaafkan

Ada beberapa najis yang dimaafkan keberadaannya, yaitu tidak wajib dicuci atau dibersihkan jika menempel pada badan, pakaian atau tempat yang digunakan shalat.
Najis-najis tersebut adalah :

 1. Darah dari binatang yang tidak mengalir darahnya, misalnya darah nyamuk
 2. Nanah bisul,baik bercampur darah maupun tidak
 3. Darah jerawat,sedikit ataupun banyak.

Di samping itu ada beberapa najis yang dimaaf jika jatuh di air atau zat cair, yaitu :

 1. Bulu yang najis jika sedikir
 2. Bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya, misalnya nyamuk,kutu,lalat,kalajengking,kecoa dll. dengan catatan jatuh atau mati di air dengan sendirinya (tidak sengajah ditaruh atau dimatikan)
 3. Najis yang tidak terlihat oleh mata karena sangat sedikitnya
 4. Paruh burung atau mulut tikus,jika bersentuhan dengan air atau zat cair
 5. Debu yang bercampur najis
Pencarian Terkait
tentang najis |materi tentang najis |materi najis |Fiqih tentang najis |cara menghilangkan najis setelah makan daging babi |fiqih najis |bab najis |ceramah tentang najis |fiqih bab najis |pidato tentang najis |
loading...
Comments
 1. refi
  • Rafi
 2. jadipintar.com
 3. Ratna
 4. mokhama sidik
 5. Syaiful

Tinggalkan Balasan ke Rafi Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *