Masuk-islam.com – Islam telah mengatur segala persoalan dalam kehidupan manusia, tak terkecuali dalam hubungan sex (Jimak),