Masuk-islam.com  –  Dian Sastrowardoyo Antara Cinta, Nietzsche dan IslamKu lari ke hutan kemudian menyanyi ku. Ku