Kisah ini adalah kisah seorang ahli maksiat, seseorang yang sudah terbiasa melakukan maksiat seprti zina, malak,judi,