Masuk-Islam.com – Salah satu akhlak yang mulia yang merupakan bentuk ketaatan seorang muslim dan sebagai salah