Masuk-islam.com – Musa Cerantonio, seorang mualaf asal Australia, membentangkan sebuah bendera Islam di lapangan Santo Petrus