A. PENDAHULUAN Nabi Dzulkifli adalah nabi pada tahun 1460 SM yang diutus untuk mengajarkan tauhid kepada