Pelajaran kali ini adalah tentang rujuk, pada pembahasan terdahulu kami sudah bahas mengenai pernikahan, cerai, dan